Araştırmalarımın fikirlerimin
yeteneklerimın olduğu
bu siteye hepiniz
Hoşgeldiniz!

Bu site Taha Enes ASLANTÜRK'ün ilgilendiği şeyleri, şu ana kadar yaptığı araştırmaları, fikirleri ve müzikleri

yazdığı kitapları ve şiirleri ve buna benzer şeyleri içermektedir.
Bunları paylaşmak amacıyla yapılmıştır.

Ağustos 18, 2018

4. BOyut nedir ?Bu konuya başlamadan önce biraz bu konunun tarihçesine bakalım.
Zaman boyutu haricindeki dördüncü “fiziksel” boyutun ilk defa 1888 yılında Charles Howard Hinton tarafından türetildiğine inanılıyor. Bilim insanları bu dört boyutlu yapıya tesseract (Yunanca tesseres aktines = dört ışın) ya da tetraküp ismini vermişler ve bizim görsel biçimde algılayacağımız boyuta getirmeye çalışmışlar.
Boyut kavramını tanımladıktan sonra konumuza başlayabiliriz.
Boyut: belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılan geometri terimidir. Fizikte ve matematikte; bir uzayın ya da nesnenin boyutu, gayriresmi olarak bu uzay ve nesne üzerindeki herhangi bir noktayı belirlemek için gereken minimum koordinat sayısı olarak tanımlanır.
((Tesseract 4 boyutlu bir küptür. Teorik olarak bakıldığında bütün kenarları arasındaki açı 90 derece olan, bütün ayrıtları ve yüzey alanları eşit olan, bir köşesinden birbirine dik dört ayrıtın çıktığı, dört boyutlu küpe verilen isimdir.))
Boyutlar hakkında farklı düşünceler , farklı görüşler var. Bunlardan en baskın olanı klasik çizgi görüşüdür.
Bu görüşe göre boyut kavramı öncelikle bir noktadan başlar. Nokta boyutsuz olarak kabul edilir. Sonra noktalar birleşir ve çizgi halini alır. Bu çizgi tek boyutlu olarak kabul edilir. Daha sonra çizgiler birleşerek kapalı bir şekli oluşturur. Bu şeklin sadece eni ve boyu vardır ve bu şekil de iki boyutlu olarak kabul edilir. Bu iki boyutlu şekiller birleşir ve kapalı bir şekil oluşturur . Bu oluşturduğu şekil üç boyutlu olarak kabul edilir. Üç boyutlu şekilde en, boy ve derinlik vardır. Son olarak ise bu üç boyulu şekiller birleşir ve dört boyutlu şekli oluşturur. Bu şekil en,boy,derinlik ve W olarak ifade ettiğimiz zamandan oluşur.
Bu konu hakkındaki ikinci düşünce 4. Boyutun bir yer değiştirme olarak algılanabileceğidir. Bu düşünceyi şöyle açıklayabilirim.
Biz üç boyutlu bir dünyada yaşamaktayız. Bu yüzden bizim algılayabileceğimiz nesneler sıfırdan bizim yaşadığımız dünyaya kadar yani üçüncü boyuta kadardır.
Örneğin dört boyutu da algılayabilen bir uzaylıyı karşımızdaymış gibi düşünelim. Ondan sırasıyla boyutları yapmasını istiyoruz. Öncelikle noktalardan oluşan bir çizgi yapsın. Tabi bu bizim için normal bir şey çünkü biz bunu algılayabiliyoruz. Daha sonra devam ediyor ve çizgileri birleştirerek bir kare ve ondan da bir küp yaptığını hayal edelim. Buraya kadar sorun yok tabi . Şimdi uzaylı arkadaşımızdan bu şekle dördüncü bir boyut vermesini isteyelim. O dördüncü boyutu eklediğinde biz dördüncü boyutu algılayamadığımızdan dolayı bunu ya bir şekil değişikliği , ya bir hareket ya da bir parlama olarak görürüz. Belki de buna benzer şeyler .
Burada önemli olan onun cisime bir boyut kazandırmasıyla bizim bu boyutu bir değişiklik olarak algılamamız. Tabi bu düşünce de 4. boyutun zaman olduğu düşüncesiyle benzer nitelikte.
Son olarak birkaç düşünce daha var. Bunların hepsi birbirinden uçuk düşüncelerdir. Tabi bunların doğru olduğunu savunanlar da var.
Bunlardan biri zaten olabilecek maksimum boyutun üçüncü boyut olduğu ve daha fazla boyut olamayacağıdır. Bunu destekleyen şey ise yaşayan tek varlıkların dünyada olması.
İkincisi buna tamamen zıt bir görüş. Yaşayan bir tek biz olmadığımız için diğer yaşayan canlıların(veya her ne iseler) dördüncü veya daha farklı boyutlarda yaşıyor olmasıdır. Bu düşünceye göre eğer biz onlarla iletişim kurmanın, onları görebilmenin bir yolunu bulsaydık dördüncü boyutu da bulmuş olurduk.
Üçüncü ve son düşünce ise ( tabi daha var ancak bunlar ön plana çıkıyor) karadeliklerin ve solucan deliklerinin dördüncü boyutta olabileceğidir. Bu düşünce de yine dördüncü boyutun zaman olmasıyla benzerlik gösteriyor çünkü karadeliklerde ve solucan deliklerinde zaman farklı işler ve orada neredeyse herşey farklı işler. (Tabi bunları karadelik ile ilgili makale yaparsam orada ayrıntılı anlatırım)
Keşke bu boyut kavramı da yandaki şekildeki kadar kolay olsa. Yanda da gördüğünüz gibi iki çizgiyle boyut atlanabiliyor(!)
Dördüncü boyutu biraz olsun açıklamış olabileceğimi umuyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın . Görüşmek üzere..

Taha Enes ASLANTÜRK

Aralık 9, 2018

Müzik Sivilce Yapar mı ?Hepimiz hayatımızda 1 kere de olsa müzik dinlemişizdir. Belki 1 saat belki 1 gün belki de 1 yıl. Ancak müziğin sivilce yapabileceği dinlerken hiç aklınıza geldi mi ?
Gelin beraber inceleyelim.
Bildiğiniz üzere müziğin pek çok faydası vardır. Kalbe iyi gelir , ağrının dinmesine yardımcı olur , insanı rahatlatır vs. Ancak bunlardan biri de müziğin bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Michigan Devlet Üniversitesi Müzik Okulu’nun yayınladığı bir listeye göre müzik bağışıklık sistemimizde önemli bir yere sahip olan interleukin 1'in seviyesini arttırmaktadır. İster 10 dakika ister 20 dakika dinleyin yine de İnterleukin 1’in seviyesinin arttığını tespit etmişlerdir.
Peki interleukin nedir ?
İnterleukin vücudun doğal bağışıklığında bulunan bir sitokindir . Ya da daha anlaşılır bir dille söylersek vücudun bağışıklığını sağlayan çeşitli hücreleri kapsayan bir şeydir.
Bununla sivilcenin ne alakası var diyeceksiniz onu da şöyle söyliyeyim.
Sivilce aslında savunma hücrelerinden dolayı oluşan bir şeydir. Sivilcenin içinden çıkan o beyaz şey ise bizim savunma hücrelerimiz yani antikorlarımızdır . Bu savunma hücrelerinin sivilce oluşturma sebebi ise cildin normal florasında da bulunan Propionibacterium acnes adlı bir bakteridir. Bu bakteri biz hiçbir şey yapmasak da cildimizde bulunur ve savunma hücreleri her ne zamanki bunu farkederse sivilce çıkmaya başlar. Tabi sivilce çıkmasının tek sebebi bu değil ancak çıkmasına bir etken diyebiliriz. Unutmadan şunu da söyliyeyim . Bu sivilce kremleri var ya , onların içindeki benzoil peroksit de aslında bu bakterinin etkisini azaltmak için vardır.
Toparlamam gerekirse müzik vücutta interleukin 1 seviyesini arttır , seviye artınca vücudun bu bakteriyi farketme olasılığı da artar ve bundan dolayı vücut bir tepki oluşturur. İşte bu tepki sivilcedir.
Biliyorum o öyle olursa bu da böyle olur , bundan dolayı da bu böyledir deyince size biraz basitmiş gibi geldi ancak eğer bana ulaşırsanız size daha ayrıntılı bir açıklama sağlayabilirim. Bu herkesin anlamayabilmesi açısından yazılmış bir metindir.
( Bunların hepsi araştırma sonucu oluşmuş bir tezdir. )


Kaynakça

Temmuz 21, 2019

FormulaNano Projesi

NANOCAR NEDİR ?
• Nanokar, 2005 yılında Rice Üniversitesi'nde tasarlanmış bir moleküldür. İsmine rağmen, orijinal nanocar molekülü bir motor içermemektedir yani gerçek bir araba gibi değildir. Aksine, metal yüzeyler arasında moleküllerin yuvarlanması ve kaydırılması esasına dayalıdır.
NANOCAR YARIŞI
• Yarış fikri 2013 Ocak ayında ACS Nano dergisinde, Toulouse CEMES-CNRS organizatörleri tarafından formüle edilmiştir. Yarış resmi olarak Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından Kasım 2015'te Toulouse'da ilan edildi. Bu vesileyle, beş ekip prototip projelerini 27 Kasım 2015 tarihinde sundu. Dünyada dört araç arasında ilk yarış 28 Nisan 2017'de Toulouse'taki CEMES-CNRS'de başladıve36saatsürdü.
• (Bu yarışmanın ikincisi 2021'de gerçekleşecek ve şu anda Avrupa projesi H2020: MEMO (2017-2021) desteğiilehazırlıkaşamasındadır.)
• Bu yarışta Avusturalya-Amerika ekibinin aracı kısa bir sürede yarışı tamamlarken Fransa ekibinin aracı yarışı tamamlayamadı. Bunun sebeplerinden biri de araçların tasarımlarının , bundan dolayı da yüzeyle etkileşimlerinin farklı olmasıydı.
NANOCARLARNASIL İLERLER ?
• Nanocar, STM'nin (taramalı tünel mikroskopunun) ucundan elektriksel darbeler ve elektron transferi ile adım adım ilerletilir. Ortaya çıkan tünel akımı, mikroskobun ucu ile metal arasındaki nanocardan geçer. Uçla doğrudan mekanik temas olmadığından dolayı nanocar, yarış sırasında mikroskobun ucu tarafından itilmez ve deforme olmaz. Nanokcardan geçen elektronların bazıları, nanocarı harekete geçiren küçük molekül içi titreşimler olarak enerji açığa çıkarır.
FORMULA NANOPROJESİ
Formula nano 2017 yılında yapılan ilk nanoaraba yarışının ve yarışta kullanılan araçların bilgisayar ile tasarlanması fikriyle başladı. Günümüzde bilgisayarlı tasarım arabadan uçağa pek çok şeyin tasarlanmasında rol oynuyor fakat daha küçük boyutlarda makineler ve malzemeler tasarlamaya da ihtiyacımız var. Bunun için de farklı yazılımlar kullanmalıyız.
Formula Nano Projesinin temel açlarından biri de bu yazılımları geliştirmek ve insanlığın bu konuda daha bilgili olabilmesini sağlamak. Bu sebeple bir moleküler araba tasarımı yaparak bu arabaları yarıştırmanın çok faydalı olacağını düşünüyoruz.
BİZ NE YAPTIK ?
• Biz 2017’de yapılan yarışta yaşanılan sıkıntıları göz önüne alarak bir programtasarladık. • Normalde ”Nanocar”ların yapılması çok maliyetli ve masraflı bir süreçtir. Ayrıca bu “Nanocar”ları test etmek günlerce haftalarca sürebilir. Ancak tasarladığımız bu program sayesinde “Nanocar”lar ve ”Nanocar”ların yarıştığı platformlar çok daha kolay bir şekilde tasarlanabiliyor ve bu arabalar hızlı bir şekilde test edilebiliyor.
EKİBİMİZ •Ekibimiz dünyanın farklı yerlerinden bu konuyla ilgilenen akademik, yazılım, grafik, ve organizasyon bilgilerine sahip gönüllülerden oluşuyor. Projemiz University of Pittsburgh’da Kimya Mühendisliği departmanında doktora çalışmalarını yapan Kutay Sezginel ve hocası Dr.ChristopherWilmer liderliğindeyürütülmektedir.
• HEDEFLERİMİZ
• Formula nano olarak hedefimiz 2020’nin yaz aylarında bu yarışı gerçekleştirebilmek. Bunun için öncelikli olarak akademik kurul, sponsor ve medya partnerleri arayışındayız. Öncelikle projemizle ilgili olabilecek kurumları belirleyerek bu kurumlarla iletişime geçmeyi planlıyoruz. Bir yandan ise yarışa bilimsel olarak katkı sağlaması amacıyla bir akademik kurul oluşturarak yarışın kurallarını ve teknik detaylarını belirlemeyi amaçlıyoruz. Organizasyon resmileştikçe akademik kurumlar ve çeşitli haber ajansları aracılığıyla yarışın duyurularını yapmayı planlıyoruz.

Ağustos 16, 2019

Ders nasıl çalışılır ? Üniversite sınavına gireceklere tavsiyelerim nelerdir?

Merhaba,
Ben Taha Enes Aslantürk. 2019 yılında YKS sınavına girdim. Sayısalda 2200 , eşit ağırlıkta ise 1700. oldum.
Bu yazımda size neler yaptığımı, neleri önerdiğimi, ne kadar rahat bir şekilde hazırlandığımı anlatacağım.

Son senem nasıldı ?
Öncelikle size kendi senemden bahsetmek istiyorum.
Ben liseyi Pertevniyal Lisesi'nde okudum. Son senemde ( Üniversite hazırlık senemde ) açık liseye geçiş yaptım. Son senemde açık liseye geçmiş olmamın bana çok katkısı oldu. Şöyle söyliyeyim ki 9,10 ve 11. sınıf yıl sonu ortalamalarım 88'di. Son sene açık lisede ortalamam ise 94'tü ve 4 senenin ortalaması 94 düştü. Bu benim için bir avantajdı. Hesapladığımızda aradaki 6 puan 0,6'yla çarptığımızda 3,6 puan yapardı ki bu da 1 soru demekti. Yani açığa geçmek yerine okulda kalsaydım aynı neticeyi almam için 1 soru daha yapmam gerekiyordu. Bu bir bakış açısı tabi.
Ayrıca açık lisede olduğumdan dolayı da açık lise sınavlarına sadece 1 haftamı ayırdım ve geri kalan bütün zamanımda üniversite hazırlık derslerimi çalıştım. Bunun da bana çok katkısı oldu.
Ve hafta içleri çok iyi çalışıp hafta sonları çalışmadım. Bu da yeni haftaya tam motive bir şekilde başlamamı sağladı.

Ben ne yaptım ? Tavsiyelerim nelerdir ?
Üniversite hazırlık senesinin ortasında , bu senede öğrencinin desteğe ne kadar fazla ihtiyacı olduğunu farkettim ve kendi kendime seneye (bana göre 2020) ve ondan sonraki senelerde hazırlanacaklara yardım etmeye karar verdim. Bundan dolayı da o günden beridir vereceğim tavsiyeleri biriktirmeye başladım. Bu yazıda, size o tavsiyeleri size sunacağım.

1- Her gün paragraf sorusu çözmek

Her sabah 40 tane paragraf sonucu çözmenizi öneriyorum. Ancak bunu düzenli olarak her sabah yapmalısınız.
Kitap okusam olmaz mı ?
Kitap okuyarak da arttırabilirsiniz tabi ancak şu anda (yani son senede) kitap okumak pek ilerletmez. Kitap okumayı önceki senelerde alışkanlık edinmişseniz size artıları olacaktır. Ayrıca denemelerde her dakika aklınızı farklı bir soruya odaklayıp o soruyu çözmeniz gerekmektedir ancak kitaplarda genellikle bir hikaye 50-100 sayfada anlatılır. Bu yüzden sizin için paragraf sorusu çözmek daha yararlı olacaltır. Şunu unutmayın ki paragraf paragraf sorusu çözerek ilerler.

2- Her gün en az 10 tane farklı matematik soruları çözmek

Her gün en az 10 tane günlük hayatla bağlantılı ve analitik düşünmeyi gerektiren 10 soru çözmenizi tavsiye ediyorum çünkü artık matematik soruları/problemleri günlük hayattan gelmeye başladı. Sizin konuyu bilmenizin yanında bu problemlere de alışmanız gerekiyor ve bu tavsiyemi her gün yaparsanız bu soruları kolay bir şekilde yapmaya başlayacaksınız.
( Ayrıca "Matematik Nasıl Gelişir ?" konusunu da sonraki yazılarımda paylaşacağım. Bu daha çok özel ders konseptine giriyor. )

3- TYT'yi nasıl bir adım öteye taşırım ?

TYT yi geliştirmek istiyorsanız öncelikle konuyu çalışıp daha sonra konunun sorularını çözersiniz yani klasik konu öğrenme yöntemini uygularsınız. Bu geliştirir ancak bir adım öteye taşımak istediğinizde burada konu çalışmak yeterli olmayacaktır. Çünkü bir kişi bütün konu anlatım kaynaklarını tarayamaz. Buradan sonra yapmanız gereken ayrıntılı kaynakları çözüp sorular sayesinde konunun ayrıntılarını öğrenmek. Emin olun çok işinize yarayacaktır.
4- Konu çalışmayı zaman kaybı gibi görmeyin!

AYT bir bilgi testi olduğundan dolayı özellikle AYT konusunda konu çalışmak bir zaman kaybı değildir. Konuyu 3-4 farklı kaynaktan taradığınızda konu bütün yönleriyle oturacak ve daha iyi anlaşılacaktır. Bu da o konu hakkında gelen çoğu soruyu yapmanıza olanak sağlar. Tabi bazı sorular bilgiyi analiz edip etkin bir şekilde mantığınızla birlikte kullanmanızı istediği için onlara söz veremem.

5- Planlı çalışmak

Ben her akşam yatmadan önce diğer gün ne yapacağımı maddeler halinde yazardım. Bu bana zamandan tasarruf sağlardı. Çünkü ben diğer gün ne yapacağımı yazdığımda, ders çalışırken "Bugün ne yapacaktım?, Acaba bundan sonra ne yapsam?, Acaba çok mu fazla zaman geçti ?" gibi sorular meşgul etmiyordu ve rahat bir şekilde çalışıyordum. Ayrıca yazdığım için de yapacaklarıma ona göre vakit ayırıyordum. Bu da işimi kolaylaştırıyordu.

6- Her hafta 1 TYT çözmek

İlk haftadan itibaren her hafta sonu 1 TYT çözdüm. Çünkü TYT'de belirli bir netten sonrası ancak TYT çözerek ilerler. Her hafta çözmüş olmam TYT'yi belirli sınırlar içerisinde tutmamı sağladı.

7- Her konuyu ilk kez öğreniyormuş gibi çalışmak

Hoca bir konu anlattığında "Ben bu konuyu biliyorum" diyerek geçiştirmeyin. Hocanın anlatacağı bir püf nokta çok işinize yarayacaktır. Ayrıca konuyu ilk kez öğreniyormuş gibi dinlemek o konuyu çok iyi bir şekiled tekrar etmenizi sağlar ve beyninizde o konuyu kalıcı hafızaya geçirmeye yardımcı olur.

8- Sakin olmak

TYT nasıl hızlanır derseniz bence sakin olarak. Stres yaptığınızda paragraf sorusunu birkaç kez okuyarak anlarsınız veya matematikte işlem hatası yaparsınız. Bu size sınav çok fazla vakit ve net kaybettirir. Her ne kadar sınava heyecanla başlayınca çok hızlı olduğunuzu sansanız da aslında sakin olduğunuza göre daha yavaş çözdüğünüze emin olun.

9- Sıkıcı günler

Eğer bir gün hiç ders çalışasınız yoksa o gün öncelikle biraz ders çalışın. Daha sonra o günü hiç dersi düşünmeyerek geçirin, kafanızı başka şeylere verin. Bu diğer gün sizin daha motive bir şekilde başlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer o gün kendinizi zorlarsanız diğer gün, diğer gün diyerek gitgide daha çok sıkılacaksınız ve bu da yaptığınız şeylerin hem verimini hem de sayısını düşürecektir.
Basit bir hesap yapalım. Salı günü sıkıldığınızı varsayalım. Çözdüğünüz sorular ( P,S,Ç,P,C) 400,300,200,200,200 gibi bir şey olacaktır. Aynı şekilde o günü kafanızı dinleyerek geçirdiğinizi düşünelim. Bu sefer 400,0,400,400,400 olacaktır. Eğer hesaplarsak ilkinde 1300 soru çözmüşken ikincisinde 1600 soru çözdük ki bir de bunun konu çalışması var .

10- Tatlı yemek

Bu kişisel bir tavsiye. Beyin sadece glikozla çalışır. Bu yüzden beyninizin aktif bir şekilde çalışması için glikoz almanız gerekmektedir. Ben her yemekten sonra 1 çikolata yerdim Bu benim hem daha dinç olmamı hem de (bana göre ) daha etkin bir şekilde düşünmemi sağlardı. Tavsiye ederim. Ancak fazla yememeye dikkat edin zira fazlası uyku yapar.

Bence bu tavsiyeleri göz ardı etmeyin. Şunu unutmayın ki yeni şeyler yapmaya başlamak ileri gitmek için büyük bir adımdır.


If you always do what you've always done, you always get what you've always got
Henry Ford

Ağustos 31, 2019

Askeriye için Fikir Araştırması

Vücuttaki kaslar nasıl gelişir ?

Kas gelişiminin anahtarı protein sentezi ve hücre yenilemedir. Kaslar protein içeren uzun ip zincirinden oluşur. Binlerce lifin birleşmesi bir kası oluşturur. Bir atlet zorlayıcı bir çalışma yaptığında bu yapı hasar görür ve kas liflerinde minik yırtılmalar oluşur. Vücut bu yarılan lifleri onararak doğal yollarla hasarı giderir. Bunun sonucunda oluşan daha önce olduğundan daha güçlü ve daha iri bir kastır. Ve her çalışmayla birlikte atlet kaslarını daha şişkin, güçlü ve hızlı kılar. ( National Geographic )

Kaslar böyle geliştiğinden dolayı askeriye adına daha yararlı olacak bir projem var. Mikro boyutlarda vitamin topçukları şeklinde toplar geliştirilerek kas gelişimi sağlanabilir. Bu topçuklar içerisinde protein vb. kasın ihtiyacı olan şeyler vardır. Topçuklar vücuda enjekte edilerek kasın içerisinde patlaması sağlanabilir. O patlama miktarı kas liflerine gerektiği kadar zarar verecek ve kas onları onardıkça gelişecektir. Topçukların içerisinde protein vb. şeyler barındırması da bu gelişimi daha iyi bir şekilde sağlamak içindir.

Fikirlerim

Günümüz dünyasında hem yoldaki harektinden dolayı trafik sıkışıklığı olarak sorun oluşturan hem de yüklerinin ağırlığından dolayı tehlike oluşturan kamyonlara güzel bir önerim var!

• Aynı metrolarda olduğu gibi ayrıca yapılan bir airway ya da metro gibi bir şey yapılıp her şirket kendi tramvay ya da metrosuyla yük taşısa çok daha iyi olabilir
• Veya yer altından taşınsa kamyonlar daha iyi olabilir.

$ Arabayla müzik yapmak . Araba yolda giderken yola koyulan tümsek, çizgi vb. şeylerle araba üstünden geçerken ses çıkaracak ve müzik olacak . "30.06.2019"
$ POLİS arabalarına silah takma yeri

#Arabalara enerji üretecek 2 fikir (üzerinde çalışılıyor , paylaşamam )
#Günümüz dünyasında hastalıkların teşhisinde işe yarayacak bir fikir. (Üzerinde çalışılıyor, açıklayamam)

#Arapça Platform Planı (Üzerinde çalışılıyor)

Şiirlerim

Şu ana kadar 5 tane şiir yazdım.
Yazdığım şiirler

  • 1- AKLIMDA ÇEŞITLI SORULAR VAR
  • 2- DEĞIŞTIREMEZSIN
  • 3- DİN UĞRUNA
  • 4-ODADAKI KARALTI
  • 5- MUTLU ETMENIN YOLUNU BUL
Aralık 29, 2017

Aklımda Çeşitli Sorular var

Türksün, doğrusun, çalışkansın derler değil mi?
Acaba gerçekten çalışacak mısın bu ulusa?
Her zaman doğru mu söylüyorsun annene babana?
Asılda Türk mü oluyorsun bu özelliklere sahip olunca?

Yine her zamanki formumdayım
Aklımda Çeşitli sorular var

Eskiden yaşamak kolay mıydı sence?
Nasıl konuşurlardı uzaktakiler birbirleriyle?
Eski nesil , yeni nesil farkı mı var gerçektende?
Sence ,yeni nesil dediğimiz , cidden sapkın mı olmalı böyle?

Yaşamak, ölmek kolay mıdır ki acaba?
Aklımda Çeşitli sorular var.

Atın ölümü arpadan olsun derler değil mi?
Seninki nasıl olacak tahmin edebiliyor musun?
Lale bahçesine mi düşeceksin?
Aslan dolu bir çukura mı?
Ne de olsa bunu belireyecek olan Allah, değil mi?

Tahtaravalliye benzemiyor mu hayat?
Üstte misin altta mı yoksa dinden mi ırak?
Resuller gelmiş o kadar , çok mu zor onlara uymak?
Kelimeler kafidir artık , hayıra yakın ol şerden uzak


Mart 14, 2018

Değiştiremezsin

"Anneler günü için"

Gün olur yardım edersin
Gün olur karşı gelirsin
Gün olur kelam edersin
Ama hepsini aynı tepki ya
Annedir bu değiştiremezsin

Gün olur çok hasta olursun
Gün olur moralin bozuk durursun
Gün olur hayattan da soğursun
Ama hepsini aynı tepkiyi
Annedir bu değiştiremezsin

Gün olur boydan uzarsın
Gün olur kilo da alırsın
Gün olur oynar yaralanırsın
Ama hepsini aynı tepkiyi
Annedir bu değiştiremezsin

Gün olur sınava çalışırsın
Gün olur kafana takarsın
Gün olur saf gibi kalırsın
Ama hepsini aynı tepkiyi
Annedir bu değiştiremezsin

Gün olur sarılır öpersin
Gün olur sinirlenip gidersin
Gün olur okşayıp seversin
Bir de bizden aynı tepkiyi beklersin
Ama sadece annede var bunu bilmezsin
Evlattır bu değiştiremezsin


Aralık 27, 2016

dİN uĞRUNA

Hep beraber cihat edelim
Hakla batılı ayırt edelim
Gerekirse her şeyimi veririm
Zaten neyim var ki benim
Bir kılıcım bir de dinim
Din benim değilki, din herkesin
Biz müslümanlara sakın ellemeyin
Dini yıkacağınızı sanıyorsanız boşverin
Unutmayın ki Allah Müheymin


Ağustos 7, 2016

Odadaki karaltı

Yıllar önce odaya sızdı
Odadaki ışığı kıskandı
Işığa karşı tartışma başlattı
Amacı masum olan ışıktı
Neler yapacağına baktı
Uygun zamanı beklemeye başladı

Yıl oldu 2016
Etrafta bir karaltı
Bizden silah ve mermi aldı
Birkaç bomba patlattı
Onu aldatmaya çalıştı
Hepsinin elleri silahlı
Işığa dönüp ateşler saçtı
Işığı korkutacaktı,belkide yaptı
Işık bozuldu sağa sola kaçtı
Kaçarken bu durumu anlamaya çalıştı
Elektrik neler olduğunu anlattı
Bazı kablolar elektriği sattı
Ortalığı birbirine kattı

Işığın rengi mattı
Elektriğin gücüde çok azdı
Az bile olsa yapacağını yaptı
Biraz sert durup kendi arasında çoğaldı
Bunu fark eden karaltı
Ortaklık yapıp ışığı kırdı
Işık pes etmedi,karanlığa bastırdı
Sonunda karaltıyı kontrolüne aldı
Karaltı istediğini yapamadı
Kazanan da hakkıyla kazandı
Bu tartışmadan geriye kalansa
GEREKSİZ YERE AKAN KANDI


Temmuz 26, 2016

Mutlu etmenin yolunu bul

Onu bana biraz anlatsana
Hikayemi anlatıyordu sana
Demek çok yardımsevermiş
Hem baba oldu hem de ana

Ne düşünüyorsun kara kara
Böyle olmak zarar veriyor sana
Hadi kalk yaşıyorken dolaş eğlen
Söz veriyorum bulup getireceğim onu sana

Hatırlıyor musun sana bir söz vermiştim
O günden sonra ne yedim ne de içtim
Ne de olsa onu sana getireceğim demiştim
Bu sana hediyem olsun buldum getirdim

İşte şimdi duruyor tam karşında
Ne hissettiğini bilmiyorum şu anda
Belki heyecanlısın biraz mutlu biraz şaşkın
Ne duruyorsun gidip ona sarılsana

Biliyorum seni küçük yaşta terketmiş
Olsun insandır o da bir hata etmiş
Şu anda sende en büyük iş
Onu affedecek misin bilmem ama o çoktanaffetmiş

Bence ona öyle tavır alma
Geçmişi düşünüpte ona kızma
O da zorunluluktan yapmış ama
Bak üzülüpte gider sonra

Zaten eskiden iş bulmak zormuş
Yardımseverlerde pek yokmuş
O kadar kitabı boşuna mı okumuş
Durum böyle olunca o da bir yolunu bulmuş

Ama ne kadar uzaklara giderse gitsin
Onun aklındaki hep sensin
Çocuk büyütmek o kadar kolay mı
Hem boş otursun hem de yemek pişsin

Bırakalım artık geçmişi
Sen onu özledin o da seni
Hem hepimiz amacı aynı değil mi
Önce iyi bir insan sonra iyi bir kul
Belki de küçükken kalırsın yoksul
Şimdi onları mutlu etmenin bir yolunu bul

Müziklerim

Şu ana kadar yaptığım 2 tane müzik var. Müziğin ismine tıklayarak müzikleri dinleyebilirsiniz.

Yazdığım Kitabım

Yazdığım kitabın adı 72 saat. Kitap 2015 tılında yazılan, 120 sayfadan oluşan bir aksiyon kitabı. Henüz bilgisayara geçiremediğimden dolayı maalesef gösteremiyorum. Çok yakında pdf olarak hazırlanacaktır.

Etik hacker

Gerek web güvenliği konusunda gerekse kullanıcı ve ağ güvenliği konusunda pek çok konu çalıştım. İsteyen kişilere bu konularda yardımcı olabilirim.